α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greek letters

Central Collection of Strains (IBB)

Base: Yeast strains
Institution Code: IBBPAS
Collection Code: ColIBB
Number in base: 353
Species: Saccharomyces cerevisiae
Strain: V273
Genotype: MAT α ade1 op1 Cox3-V273 777-3A/V273
Plasmid:
Plasmid map:
Selectable Markers: ade
Antibiotic concentration:
Construction:
Strain properties/Comments:
Author: A.Baranowska
Availability: non restricted
Patent:
Depositor:
Deposition date: 16.09.2002
References: