α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greek letters

Central Collection of Strains (IBB)

Base: Yeast strains
Institution Code: IBBPAS
Collection Code: ColIBB
Number in base: 4
Species: Saccharomyces cerevisiae
Strain: SIIV01-2D
Genotype: MAT a ade2-1 ura3-1 trp1-1 his3,11,15 leu2-3,112 can1-100 ybr128c(94_1024)::kanMX4/YBR128c
Plasmid:
Plasmid map:
Selectable Markers: ade ura trp his leu geneticin R
Antibiotic concentration:
Construction: deletion
Strain properties/Comments:
Author: Kucharczyk Roza
Availability: non restricted
Patent:
Depositor:
Deposition date: 05.03.2001
References: Kucharczyk et al. 1999