α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greek letters

Central Collection of Strains (IBB)

Base: Yeast strains
Institution Code: IBBPAS
Collection Code: ColIBB
Number in base: 4226
Species: Yeast
Strain: Y615
Genotype: MAT a CAN1 his7-2 leu2Δ::KanMX4 ura3Δ trp1-289 ade2-1 lys2ΔGG2899-2900 (psf1-1, LEU2) with random sequence from pMA7
Plasmid:
Plasmid map:
Selectable Markers: hyg, his, G-418, ade, lys, trp, ura, leu,
Antibiotic concentration:
Construction:
Strain properties/Comments:
Author: Małgorzata Jędrychowska
Availability: restricted
Patent:
Depositor: Małgorzata Jędrychowska
Deposition date: 26.01.2021
References: https://journals.plos.org/plosgenetics/article?id=10.1371/journal.pgen.1008494