α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greek letters

Central Collection of Strains (IBB)

<< 101112131415161718 >> Pokazuj wyników na stronie

Yeast database

Select all Number in base Strain Species Selectable Markers Construction Availability Author Depositor Strain Properties/Comment References
651 10070B Saccharomyces cerevisiae ura, leu, trp,kan non restricted Rose, Galibert EUROFAN II NODBI
652 10071B Saccharomyces cerevisiae ura, trp, kan non restricted Rose, Galibert EUROFAN II NODBI
653 10072B Saccharomyces cerevisiae ura, trp,his, kan non restricted Rose, Galibert EUROFAN II NODBI
654 10073B Saccharomyces cerevisiae ura, leu, kan non restricted Rose, Galibert EUROFAN II NODBI
655 10074B Saccharomyces cerevisiae ura, leu, kan non restricted Rose, Galibert EUROFAN II NODBI
656 10075B Saccharomyces cerevisiae ura, leu, his, kan non restricted Krems, Galibert EUROFAN II NODBI
657 10076B Saccharomyces cerevisiae ura, trp, kan non restricted Krems, Galibert EUROFAN II NODBI
658 10077B Saccharomyces cerevisiae ura, trp, leu, kan non restricted Krems, Galibert EUROFAN II NODBI
659 10079B Saccharomyces cerevisiae ura, leu, kan non restricted Krems, Galibert EUROFAN II NODBI
660 10080B Saccharomyces cerevisiae ura, leu, trp, kan non restricted Krems, Galibert EUROFAN II NODBI
661 10081B Saccharomyces cerevisiae ura, leu, his, kan non restricted Dubois, Philippsen EUROFAN II NODBI
662 10082B Saccharomyces cerevisiae ura, leu, trp, kan non restricted Dubois, Philippsen EUROFAN II NODBI
663 10083B Saccharomyces cerevisiae ura, leu, his, kan non restricted Dubois, Philippsen EUROFAN II NODBI
664 10084B Saccharomyces cerevisiae ura, leu, his, kan non restricted Dubois, Philippsen EUROFAN II NODBI
665 10086B Saccharomyces cerevisiae ura, his, kan non restricted Dubois, Philippsen EUROFAN II NODBI
666 10090B Saccharomyces cerevisiae ura, his, trp kan non restricted Kuentzel, Jacq EUROFAN II NODBI
667 10091B Saccharomyces cerevisiae ura, trp, kan non restricted Kuentzel, Jacq EUROFAN II NODBI
668 10092B Saccharomyces cerevisiae ura, trp, leu, kan non restricted Kuentzel, Jacq EUROFAN II NODBI
669 10093B Saccharomyces cerevisiae ura, his, leu, kan non restricted Kuentzel, Jacq EUROFAN II NODBI
670 10095B Saccharomyces cerevisiae ura, trp, leu, kan non restricted Kuentzel, Jacq EUROFAN II NODBI
671 10096B Saccharomyces cerevisiae ura, his, leu, kan non restricted Vandenbol, Galibert EUROFAN II NODBI
672 10004D Saccharomyces cerevisiae ura, kan non restricted Schweizer, Dujon EUROFAN II NODBI
673 10014D Saccharomyces cerevisiae ura, kan non restricted Crouzet, Philippsen EUROFAN II NODBI
674 10036D Saccharomyces cerevisiae ura, kan non restricted Haguenauer, Dujon EUROFAN II NODBI
675 10037D Saccharomyces cerevisiae ura, kan non restricted Haguenauer, Dujon EUROFAN II NODBI
676 10044D Saccharomyces cerevisiae ura, kan non restricted Sengstag, Philippsen EUROFAN II NODBI
677 10051D Saccharomyces cerevisiae ura, kan non restricted Schiebel, Jacq EUROFAN II NODBI
678 10052D Saccharomyces cerevisiae ura, kan non restricted Schiebel, Jacq EUROFAN II NODBI
679 10053D Saccharomyces cerevisiae ura, kan non restricted Schiebel, Jacq EUROFAN II NODBI
680 10056D Saccharomyces cerevisiae ura, kan non restricted Schiebel, Jacq EUROFAN II NODBI
681 10060D Saccharomyces cerevisiae ura, kan non restricted Entian, Feldmann EUROFAN II NODBI
682 10069D Saccharomyces cerevisiae ura, kan non restricted Rose, Galibert EUROFAN II NODBI
683 10077D Saccharomyces cerevisiae ura, kan non restricted Krems, Galibert EUROFAN II NODBI
684 10601A Saccharomyces cerevisiae ura,leu,trp,kan non restricted Grivell, Galibert EUROFAN II NODBI
685 10602A Saccharomyces cerevisiae ura,leu,trp,kan non restricted Grivell, Galibert EUROFAN II NODBI
686 10603A Saccharomyces cerevisiae ura,kan non restricted Mccarthy, Galibert EUROFAN II NODBI
687 10604A Saccharomyces cerevisiae ura,his,leu,kan non restricted Mccarthy, Galibert EUROFAN II NODBI
688 10605A Saccharomyces cerevisiae ura,his,trp,kan non restricted Mccarthy, Galibert EUROFAN II NODBI
689 10606A Saccharomyces cerevisiae ura,his,kan non restricted Mccarthy, Galibert EUROFAN II NODBI
690 10607A Saccharomyces cerevisiae ura,kan non restricted Mccarthy, Galibert EUROFAN II NODBI
691 10609A Saccharomyces cerevisiae ura,his,kan non restricted Herbert, Philippsen EUROFAN II NODBI
692 10612A Saccharomyces cerevisiae ura,kan non restricted Herbert, Philippsen EUROFAN II NODBI
693 10613A Saccharomyces cerevisiae ura,trp,kan non restricted Ammerer, Jacq EUROFAN II NODBI
694 10614A Saccharomyces cerevisiae ura,trp,kan non restricted Ammerer, Jacq EUROFAN II NODBI
695 10615A Saccharomyces cerevisiae ura,trp,leu,his,kan non restricted Oliver EUROFAN II NODBI
696 10616A Saccharomyces cerevisiae ura,kan non restricted Oliver, Sims EUROFAN II NODBI
697 10617A Saccharomyces cerevisiae ura,trp,his,kan non restricted Oliver, Walmsley EUROFAN II NODBI
698 10618A Saccharomyces cerevisiae ura,trp,leu,his,kan non restricted Oliver, Walmsley EUROFAN II NODBI
699 10619A Saccharomyces cerevisiae ura,trp,kan non restricted Oliver, Walmsley EUROFAN II NODBI
700 10621A Saccharomyces cerevisiae ura,trp,kan non restricted Oliver, Walmsley EUROFAN II NODBI
<< 101112131415161718 >> Pokazuj wyników na stronie