α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greek letters

Central Collection of Strains (IBB)

<< 707172737475767778 >> Pokazuj wyników na stronie

Yeast database

Select all Number in base Strain Species Selectable Markers Construction Availability Author Depositor Strain Properties/Comment References
3905 BY4743 U YJR018w Saccharomyces cerevisae HIS; LEU; G-418 Rekonstrukcja 1 allelu URA3 wt (PCR na SP4) do szczepu BY4743 YJR018w restricted Adrianna Skoneczna Malgorzata Alabrudzinska
3906 BY4743 U YGR190c Saccharomyces cerevisae HIS; LEU; G-418 Rekonstrukcja 1 allelu URA3 wt (PCR na SP4) do szczepu BY4743 YGR190c restricted Adrianna Skoneczna Malgorzata Alabrudzinska
3907 BY4743 U YGR150c Saccharomyces cerevisae HIS; LEU; G-418 Rekonstrukcja 1 allelu URA3 wt (PCR na SP4) do szczepu BY4743 YGR150c restricted Adrianna Skoneczna Malgorzata Alabrudzinska nie jest rho0, ale nie rośnie na N3
3908 BY4743 C hxk2 Saccharomyces cerevisae HIS; URA; G-418 Dysrupcja 1 allelu can1::LEU2 do szczepu BY4743 hxk2 restricted Adrianna Skoneczna Malgorzata Alabrudzinska
3909 BY4743 C YNR004w Saccharomyces cerevisae HIS; URA; G-418 Dysrupcja 1 allelu can1::LEU2 do szczepu BY4743 YNR004w restricted Adrianna Skoneczna Malgorzata Alabrudzinska
3910 BY4743 C swd3 Saccharomyces cerevisae HIS; URA; G-418 Dysrupcja 1 allelu can1::LEU2 do szczepu BY4743 swd3 restricted Adrianna Skoneczna Malgorzata Alabrudzinska
3911 BY4743 C sur1 Saccharomyces cerevisae HIS; URA; G-418 Dysrupcja 1 allelu can1::LEU2 do szczepu BY4743 sur1 restricted Adrianna Skoneczna Malgorzata Alabrudzinska
3912 BY4743 C aah1 Saccharomyces cerevisae HIS; URA; G-418 Dysrupcja 1 allelu can1::LEU2 do szczepu BY4743 aah1 restricted Adrianna Skoneczna Malgorzata Alabrudzinska
3913 BY4743 C mlh1 Saccharomyces cerevisae HIS; URA; G-418 Dysrupcja 1 allelu can1::LEU2 do szczepu BY4743 mlh1 restricted Adrianna Skoneczna Malgorzata Alabrudzinska
3914 BY4743 C rox1 Saccharomyces cerevisae HIS; URA; G-418 Dysrupcja 1 allelu can1::LEU2 do szczepu BY4743 rox1 restricted Adrianna Skoneczna Malgorzata Alabrudzinska
3915 BY4743 C pol31 Saccharomyces cerevisae HIS; URA; G-418 Dysrupcja 1 allelu can1::LEU2 do szczepu BY4743 pol31 restricted Adrianna Skoneczna Malgorzata Alabrudzinska
3916 BY4743 C pex19 Saccharomyces cerevisae HIS; URA; G-418 Dysrupcja 1 allelu can1::LEU2 do szczepu BY4743 pex19 restricted Adrianna Skoneczna Malgorzata Alabrudzinska
3917 BY4743 C rtr1 Saccharomyces cerevisae HIS; URA; G-418 Dysrupcja 1 allelu can1::LEU2 do szczepu BY4743 rtr1 restricted Adrianna Skoneczna Malgorzata Alabrudzinska
3918 BY4743 C lsm2 Saccharomyces cerevisae HIS; URA; G-418 Dysrupcja 1 allelu can1::LEU2 do szczepu BY4743 lsm2 restricted Adrianna Skoneczna Malgorzata Alabrudzinska
3919 BY4743 C YLR111w Saccharomyces cerevisae HIS; URA; G-418 Dysrupcja 1 allelu can1::LEU2 do szczepu BY4743 YLR111w restricted Adrianna Skoneczna Malgorzata Alabrudzinska
3920 BY4743 C YBL059w Saccharomyces cerevisae HIS; URA; G-418 Dysrupcja 1 allelu can1::LEU2 do szczepu BY4743 YBL059w restricted Adrianna Skoneczna Malgorzata Alabrudzinska
3921 BY4743 C cox14 Saccharomyces cerevisae HIS; URA; G-418 Dysrupcja 1 allelu can1::LEU2 do szczepu BY4743 cox14 restricted Adrianna Skoneczna Malgorzata Alabrudzinska
3922 BY4743 C vps33 Saccharomyces cerevisae HIS; URA; G-418 Dysrupcja 1 allelu can1::LEU2 do szczepu BY4743 vps33 restricted Adrianna Skoneczna Malgorzata Alabrudzinska
3923 BY4743 C rad57 Saccharomyces cerevisae HIS; URA; G-418 Dysrupcja 1 allelu can1::LEU2 do szczepu BY4743 rad57 restricted Adrianna Skoneczna Malgorzata Alabrudzinska
3924 BY4743 C xrs2 Saccharomyces cerevisae HIS; URA; G-418 Dysrupcja 1 allelu can1::LEU2 do szczepu BY4743 xrs2 restricted Adrianna Skoneczna Malgorzata Alabrudzinska
3925 BY4743 C mlh2 Saccharomyces cerevisae HIS; URA; G-418 Dysrupcja 1 allelu can1::LEU2 do szczepu BY4743 mlh2 restricted Adrianna Skoneczna Malgorzata Alabrudzinska
3926 BY4743 C shu1 Saccharomyces cerevisae HIS; URA; G-418 Dysrupcja 1 allelu can1::LEU2 do szczepu BY4743 shu1 restricted Adrianna Skoneczna Malgorzata Alabrudzinska
3927 BY4741 U ste11 Saccharomyces cerevisae HIS; LEU; MET; G-418 Reconstitution of URA3 wt (PCR fragment on SP4) introduced into BY4741 ste11 restricted Adrianna Skoneczna Malgorzata Alabrudzinska
3928 BY4741 U caf4 Saccharomyces cerevisae HIS; LEU; MET; G-418 Reconstitution of URA3 wt (PCR fragment on SP4) introduced into BY4741 caf4 restricted Adrianna Skoneczna Ma3gorzata Alabrudzinska
3929 BY4741 U mms22 Saccharomyces cerevisae HIS; LEU; MET; G-418 Reconstitution of URA3 wt (PCR fragment on SP4) introduced into BY4741 mms22 restricted Adrianna Skoneczna Ma3gorzata Alabrudzinska
3930 BY4741 U YGL104c Saccharomyces cerevisae HIS; LEU; MET; G-418 Reconstitution of URA3 wt (PCR fragment on SP4) introduced into BY4741 YGL104c restricted Adrianna Skoneczna Ma3gorzata Alabrudzinska
3931 BY4741 U cul3 Saccharomyces cerevisae HIS; LEU; MET; G-418 Reconstitution of URA3 wt (PCR fragment on SP4) introduced into BY4741 cul3 restricted Adrianna Skoneczna Ma3gorzata Alabrudzinska
3932 BY4741 U dsk2 Saccharomyces cerevisae HIS; LEU; MET; G-418 Reconstitution of URA3 wt (PCR fragment on SP4) introduced into BY4741 dsk2 restricted Adrianna Skoneczna Ma3gorzata Alabrudzinska
3933 BY4741 U hrd1 Saccharomyces cerevisae HIS; LEU; MET; G-418 Reconstitution of URA3 wt (PCR fragment on SP4) introduced into BY4741 BY4741 U hrd1 restricted Adrianna Skoneczna Malgorzata Alabrudzinska
3934 BY4743 C dap2 Saccharomyces cerevisae HIS; URA; G-418 Dysrupcja 1 allelu can1::LEU2 do szczepu BY4743 dap2 restricted Adrianna Skoneczna Malgorzata Alabrudzinska
3935 BY4743 C arp1 Saccharomyces cerevisae HIS; URA; G-418 Dysrupcja 1 allelu can1::LEU2 do szczepu BY4743 arp1 restricted Adrianna Skoneczna Malgorzata Alabrudzinska
3936 BY4743 U stb5 Saccharomyces cerevisae HIS; LEU; G-418 Rekonstrukcja 1 allelu URA3 wt (PCR na SP4) do szczepu BY4743 stb5 restricted Adrianna Skoneczna Malgorzata Alabrudzinska
3937 BY4743 C YMR111c Saccharomyces cerevisae HIS; URA; G-418 Dysrupcja 1 allelu can1::LEU2 do szczepu BY4743 YMR111c restricted Adrianna Skoneczna Malgorzata Alabrudzinska
3938 BY4743 C YLL017w Saccharomyces cerevisae HIS; URA; G-418 Dysrupcja 1 allelu can1::LEU2 do szczepu BY4743 YLL017w restricted Adrianna Skoneczna Malgorzata Alabrudzinska
3939 BY4743 U swi6 Saccharomyces cerevisae HIS; LEU; G-418 Rekonstrukcja 1 allelu URA3 wt (PCR na SP4) do szczepu BY4743 swi6 restricted Adrianna Skoneczna Malgorzata Alabrudzinska
3940 BY4743 C ubc12 Saccharomyces cerevisae HIS; URA; G-418 Dysrupcja 1 allelu can1::LEU2 do szczepu BY4743 ubc12 restricted Adrianna Skoneczna Malgorzata Alabrudzinska
3941 BY4743 U mms22 Saccharomyces cerevisae HIS; LEU; G-418 Rekonstrukcja 1 allelu URA3 wt (PCR na SP4) do szczepu BY4743 mms22 restricted Adrianna Skoneczna Malgorzata Alabrudzinska
3942 BY4743 U fks1 Saccharomyces cerevisae HIS; LEU; G-418 Rekonstrukcja 1 allelu URA3 wt (PCR na SP4) do szczepu BY4743 fks1 restricted Adrianna Skoneczna Malgorzata Alabrudzinska
3943 BY4743 C dsk2 Saccharomyces cerevisae HIS; URA; G-418 Dysrupcja 1 allelu can1::LEU2 do szczepu BY4743 dsk2 restricted Adrianna Skoneczna Malgorzata Alabrudzinska
3944 BY4743 C slg1 Saccharomyces cerevisae HIS; URA; G-418 Dysrupcja 1 allelu can1::LEU2 do szczepu BY4743 slg1 restricted Adrianna Skoneczna Malgorzata Alabrudzinska wziete jedyne wrażliwe na can, bo reszta była oporna
3945 BY4743 U fyv12 Saccharomyces cerevisae HIS; LEU; G-418 Rekonstrukcja 1 allelu URA3 wt (PCR na SP4) do szczepu BY4743 fyv12 restricted Adrianna Skoneczna Malgorzata Alabrudzinska
3946 BY4743 C isw2 Saccharomyces cerevisae HIS; URA; G-418 Dysrupcja 1 allelu can1::LEU2 do szczepu BY4743 isw2 restricted Adrianna Skoneczna Malgorzata Alabrudzinska
3947 BY4743 C prx1 Saccharomyces cerevisae HIS; URA; G-418 Dysrupcja 1 allelu can1::LEU2 do szczepu BY4743 prx1 restricted Adrianna Skoneczna Malgorzata Alabrudzinska
3948 BY4743 U get2 Saccharomyces cerevisae HIS; LEU; G-418 Rekonstrukcja 1 allelu URA3 wt (PCR na SP4) do szczepu BY4743 get2 restricted Adrianna Skoneczna Malgorzata Alabrudzinska
3949 BY4743 C smm1 Saccharomyces cerevisae HIS; URA; G-418 Dysrupcja 1 allelu can1::LEU2 do szczepu BY4743 smm1 restricted Adrianna Skoneczna Malgorzata Alabrudzinska
3950 BY4743 U van1 Saccharomyces cerevisae HIS; LEU; G-418 Rekonstrukcja 1 allelu URA3 wt (PCR na SP4) do szczepu BY4743 van1 restricted Adrianna Skoneczna Malgorzata Alabrudzinska
3951 BY4743 C mis1 Saccharomyces cerevisae HIS; URA; G-418 Dysrupcja 1 allelu can1::LEU2 do szczepu BY4743 mis1 restricted Adrianna Skoneczna Malgorzata Alabrudzinska
3952 BY4743 C cox14 Saccharomyces cerevisae HIS; URA; G-418 Dysrupcja 1 allelu can1::LEU2 do szczepu BY4743 cox14 restricted Adrianna Skoneczna Malgorzata Alabrudzinska
3953 BY4743 U YOR199W Saccharomyces cerevisae HIS; LEU; G-418 Rekonstrukcja 1 allelu URA3 wt (PCR na SP4) do szczepu BY4743 YOR199W restricted Adrianna Skoneczna Malgorzata Alabrudzinska słaby wzrost na N3
3954 BY4743 U rad6 Saccharomyces cerevisae HIS; LEU; G-418 Rekonstrukcja 1 allelu URA3 wt (PCR na SP4) do szczepu BY4743 rad6 restricted Adrianna Skoneczna Malgorzata Alabrudzinska
<< 707172737475767778 >> Pokazuj wyników na stronie