α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greek letters

Central Collection of Strains (IBB)

<< 717273747576777879 >> Pokazuj wyników na stronie

Yeast database

Select all Number in base Strain Species Selectable Markers Construction Availability Author Depositor Strain Properties/Comment References
3955 BY4743 U ccr4 Saccharomyces cerevisae HIS; LEU; G-418 Rekonstrukcja 1 allelu URA3 wt (PCR na SP4) do szczepu BY4743 ccr4 restricted Adrianna Skoneczna Malgorzata Alabrudzinska
3956 BY4743 U erg2 Saccharomyces cerevisae HIS; LEU; G-418 Rekonstrukcja 1 allelu URA3 wt (PCR na SP4) do szczepu BY4743 erg2 restricted Adrianna Skoneczna Malgorzata Alabrudzinska
3957 BY4743 C PRE5/pre5 Saccharomyces cerevisae HIS; URA; G-418 Dysrupcja 1 allelu can1::LEU2 do szczepu BY4743 PRE5/pre5 restricted Adrianna Skoneczna Malgorzata Alabrudzinska
3958 BY4743 C DBP6/dbp6 Saccharomyces cerevisae HIS; URA; G-418 Dysrupcja 1 allelu can1::LEU2 do szczepu BY4743 DBP6/dbp6 restricted Adrianna Skoneczna Malgorzata Alabrudzinska
3959 BY4743 U FAD1/fad1 Saccharomyces cerevisae HIS; LEU; G-418 Rekonstrukcja 1 allelu URA3 wt (PCR na SP4) do szczepu BY4743 FAD1/fad1 restricted Adrianna Skoneczna Malgorzata Alabrudzinska
3960 BY4741 U ade4 Saccharomyces cerevisae HIS; LEU; MET; G-418 Rekonstrukcja URA3 wt (PCR na SP4) do szczepu BY4741 ade4 restricted Adrianna Skoneczna Malgorzata Alabrudzinska
3961 BY4741 U mlh3 Saccharomyces cerevisae HIS; LEU; MET; G-418 Reconstitution of URA3 wt (PCR fragment on SP4) introduced into BY4741 mlh3 restricted Adrianna Skoneczna Malgorzata Alabrudzinska
3962 BY4741 U lsm6 Saccharomyces cerevisae HIS; LEU; MET; G-418 Reconstitution of URA3 wt (PCR fragment on SP4) introduced into BY4741 lsm6 restricted Adrianna Skoneczna Malgorzata Alabrudzinska
3963 BY4741 U vac8 Saccharomyces cerevisae HIS; LEU; MET; G-418 Reconstitution of URA3 wt (PCR fragment on SP4) introduced into BY4741 vac8 restricted Adrianna Skoneczna Malgorzata Alabrudzinska
3964 BY4741 U mrps35 Saccharomyces cerevisae HIS; LEU; MET; G-418 Reconstitution of URA3 wt (PCR fragment on SP4) introduced into BY4741 mrps35 restricted Adrianna Skoneczna Malgorzata Alabrudzinska rho-
3965 BY4741 U tif2 Saccharomyces cerevisae HIS; LEU; MET; G-418 Reconstitution of URA3 wt (PCR fragment on SP4) introduced into BY4741 tif2 restricted Adrianna Skoneczna Malgorzata Alabrudzinska
3966 BY4741 U sac3 Saccharomyces cerevisae HIS; LEU; MET; G-418 Reconstitution of URA3 wt (PCR fragment on SP4) introduced into BY4741 sac3 restricted Adrianna Skoneczna Malgorzata Alabrudzinska
3967 BY4741 U mms2 Saccharomyces cerevisae HIS; LEU; MET; G-418 Reconstitution of URA3 wt (PCR fragment on SP4) introduced into BY4741 mms2 restricted Adrianna Skoneczna Malgorzata Alabrudzinska
3968 BY4741 U msh2 Saccharomyces cerevisae HIS; LEU; MET; G-418 Reconstitution of URA3 wt (PCR fragment on SP4) introduced into BY4741 msh2 restricted Adrianna Skoneczna Malgorzata Alabrudzinska
3969 BY4741 U nit2 Saccharomyces cerevisae HIS; LEU; MET; G-418 Reconstitution of URA3 wt (PCR fragment on SP4) introduced into BY4741 nit2 restricted Adrianna Skoneczna Malgorzata Alabrudzinska
3970 BY4741 U pho91 Saccharomyces cerevisae HIS; LEU; MET; G-418 Reconstitution of URA3 wt (PCR fragment on SP4) introduced into BY4741 pho91 restricted Adrianna Skoneczna Malgorzata Alabrudzinska
3971 BY4741 U pho3 Saccharomyces cerevisae HIS; LEU; MET; G-418 Reconstitution of URA3 wt (PCR fragment on SP4) introduced into BY4741 pho3 restricted Adrianna Skoneczna Malgorzata Alabrudzinska
3972 BY4741 U bdf1 Saccharomyces cerevisae HIS; LEU; MET; G-418 Reconstitution of URA3 wt (PCR fragment on SP4) introduced into BY4741 bdf1 restricted Adrianna Skoneczna Malgorzata Alabrudzinska
3973 BY4741 U rnr4 Saccharomyces cerevisae HIS; LEU; MET; G-418 Reconstitution of URA3 wt (PCR fragment on SP4) introduced into BY4741 rnr4 restricted Adrianna Skoneczna Malgorzata Alabrudzinska rho-
3974 BY4743 C dph1 Saccharomyces cerevisae HIS; URA; G-418 Dysrupcja 1 allelu can1::LEU2 do szczepu BY4743 dph1 restricted Adrianna Skoneczna Malgorzata Alabrudzinska
3975 BY4743 C ctf8 Saccharomyces cerevisae HIS; URA; G-418 Dysrupcja 1 allelu can1::LEU2 do szczepu BY4743 ctf8 restricted Adrianna Skoneczna Malgorzata Alabrudzinska
3976 BY4743 C mto1 Saccharomyces cerevisae HIS; URA; G-418 Dysrupcja 1 allelu can1::LEU2 do szczepu BY4743 mto1 restricted Malgorzata Alabrudzinska Malgorzata Alabrudzinska
3977 BY4743 C phm6 Saccharomyces cerevisae HIS; URA; G-418 Dysrupcja 1 allelu can1::LEU2 do szczepu BY4743 phm6 restricted Malgorzata Alabrudzinska Malgorzata Alabrudzinska
3978 BY4743 C YBR099C Saccharomyces cerevisae HIS; URA; G-418 Dysrupcja 1 allelu can1::LEU2 do szczepu BY4743 YBR099C restricted Malgorzata Alabrudzinska Malgorzata Alabrudzinska
3979 BY4743 C YBR144C Saccharomyces cerevisae HIS; URA; G-418 Dysrupcja 1 allelu can1::LEU2 do szczepu BY4743 YBR144C restricted Malgorzata Alabrudzinska Malgorzata Alabrudzinska
3980 BY4743 C ctf18 Saccharomyces cerevisae HIS; URA; G-418 Dysrupcja 1 allelu can1::LEU2 do szczepu BY4743 ctf18 restricted Malgorzata Alabrudzinska Malgorzata Alabrudzinska
3981 BY4743 C YIL039W Saccharomyces cerevisae HIS; URA; G-418 Dysrupcja 1 allelu can1::LEU2 do szczepu BY4743 YIL039W restricted Malgorzata Alabrudzinska Malgorzata Alabrudzinska
3982 BY4743 C SEN2/sen2 Saccharomyces cerevisae HIS; URA; G-418 Dysrupcja 1 allelu can1::LEU2 do szczepu BY4743 SEN2/sen2 restricted Malgorzata Alabrudzinska Malgorzata Alabrudzinska
3983 BY4743 C YML084W Saccharomyces cerevisae HIS; URA; G-418 Dysrupcja 1 allelu can1::LEU2 do szczepu BY4743 YML084W restricted Malgorzata Alabrudzinska Malgorzata Alabrudzinska
3984 BY4743 C mms4 Saccharomyces cerevisae HIS; URA; G-418 Dysrupcja 1 allelu can1::LEU2 do szczepu BY4743 mms4 restricted Malgorzata Alabrudzinska Malgorzata Alabrudzinska
3985 BY4743 C trp5 Saccharomyces cerevisae HIS; URA; G-418 Dysrupcja 1 allelu can1::LEU2 do szczepu BY4743 trp5 restricted Malgorzata Alabrudzinska Malgorzata Alabrudzinska
3986 BY4743 U fps1 Saccharomyces cerevisae HIS; LEU; G-418 Rekonstrukcja 1 allelu URA3 wt (PCR na SP4) do szczepu BY4743 fps1 restricted Malgorzata Alabrudzinska Malgorzata Alabrudzinska
3987 BY4743 U chs5 Saccharomyces cerevisae HIS; LEU; G-418 Rekonstrukcja 1 allelu URA3 wt (PCR na SP4) do szczepu BY4743 chs5 restricted Malgorzata Alabrudzinska Malgorzata Alabrudzinska
3988 BY4743 U bdf1 Saccharomyces cerevisae HIS; LEU; G-418 Rekonstrukcja 1 allelu URA3 wt (PCR na SP4) do szczepu BY4743 bdf1 restricted Malgorzata Alabrudzinska Malgorzata Alabrudzinska
3989 BY4743 U pdr17 Saccharomyces cerevisae HIS; LEU; G-418 Rekonstrukcja 1 allelu URA3 wt (PCR na SP4) do szczepu BY4743 pdr17 restricted Malgorzata Alabrudzinska Malgorzata Alabrudzinska
3990 BY4743 U ira2 Saccharomyces cerevisae HIS; LEU; G-418 Rekonstrukcja 1 allelu URA3 wt (PCR na SP4) do szczepu BY4743 ira2 restricted Malgorzata Alabrudzinska Malgorzata Alabrudzinska
3991 BY4743 U pat1 Saccharomyces cerevisae HIS; LEU; G-418 Rekonstrukcja 1 allelu URA3 wt (PCR na SP4) do szczepu BY4743 pat1 restricted Malgorzata Alabrudzinska Malgorzata Alabrudzinska
3992 BY4743 U YDL118W Saccharomyces cerevisae HIS; LEU; G-418 Rekonstrukcja 1 allelu URA3 wt (PCR na SP4) do szczepu BY4743 YDL118W restricted Malgorzata Alabrudzinska Malgorzata Alabrudzinska
3993 BY4743 U YJL175W Saccharomyces cerevisae HIS; LEU; G-418 Rekonstrukcja 1 allelu URA3 wt (PCR na SP4) do szczepu BY4743 YJL175W restricted Malgorzata Alabrudzinska Malgorzata Alabrudzinska
3994 BY4743 U ref2 Saccharomyces cerevisae HIS; LEU; G-418 Rekonstrukcja 1 allelu URA3 wt (PCR na SP4) do szczepu BY4743 ref2 restricted Malgorzata Alabrudzinska Malgorzata Alabrudzinska
3995 BY4743 U mot2 Saccharomyces cerevisae HIS; LEU; G-418 Rekonstrukcja 1 allelu URA3 wt (PCR na SP4) do szczepu BY4743 mot2 restricted Malgorzata Alabrudzinska Malgorzata Alabrudzinska
3996 BY4743 U chc1 Saccharomyces cerevisae HIS; LEU; G-418 Rekonstrukcja 1 allelu URA3 wt (PCR na SP4) do szczepu BY4743 chc1 restricted Malgorzata Alabrudzinska Malgorzata Alabrudzinska
3997 BY4743 U YBR194W Saccharomyces cerevisae HIS; LEU; G-418 Rekonstrukcja 1 allelu URA3 wt (PCR na SP4) do szczepu BY4743 YBR194W restricted Malgorzata Alabrudzinska Malgorzata Alabrudzinska
3998 BY4743 U hap2 Saccharomyces cerevisae HIS; LEU; G-418 Rekonstrukcja 1 allelu URA3 wt (PCR na SP4) do szczepu BY4743 hap2 restricted Malgorzata Alabrudzinska Malgorzata Alabrudzinska
3999 BY4743 U NIP1/nip1 Saccharomyces cerevisae HIS; LEU; G-418 Rekonstrukcja 1 allelu URA3 wt (PCR na SP4) do szczepu BY4743 NIP1/nip1 restricted Malgorzata Alabrudzinska Malgorzata Alabrudzinska
4000 BY4743 U MRS1/mrs1 Saccharomyces cerevisae HIS; LEU; G-418 Rekonstrukcja 1 allelu URA3 wt (PCR na SP4) do szczepu BY4743 MRS1/mrs1 restricted Malgorzata Alabrudzinska Malgorzata Alabrudzinska
4001 SC032 Saccharomyces cerevisiae Leu Lys Ura kanMX4 Derivative of 2893D ; 2893D was transformed with pMJ032, transformants were picked twice throught 5-FOA containing plates to lose pMJDPB2 (URA3) plasmid restricted Malgorzata Jaszczur Malgorzata Jaszczur strain does not grow at 37oC
4002 SC30 Saccharomyces cerevisiae Leu Lys Ura kanMX4 Derivative of no.2893D (SC11); SC11 strain was transformed with pGJ4, transformants were picked twice throught 5-FOA containing plates to lose pMJDPB2 (URA3) plasmid restricted Malgorzata Jaszczur Malgorzata Jaszczur strain grows well at 23-37oC, pGJ4 plasmid is isogenic with pGJ2(no.2530P) but instead DPB2 allele contains dpb2-GJ4 allele; dpb2-GJ4 is coding mutated Dpb2p variant containing single subtitiu...
4003 SC32 Saccharomyces cerevisiae Leu Lys Ura kanMX4 Derivative of no.2893D (SC11); SC11 strain was transformed with pMJ101, transformants were picked twice throught 5-FOA containing plates to lose pMJDPB2 (URA3) plasmid restricted Malgorzata Jaszczur Malgorzata Jaszczur strain grows well at 23 and 30 oC, slower growth at 37oC, pMJ101 plasmid is isogenic with pGJ2(no.2530P) but instead DPB2 allele contains dpb2-101 allele; dpb2-101 is coding mutated Dpb2p vari... Jaszczur et al. 2008 Genetics 178: 633-647.
4004 SC41 Saccharomyces cerevisiae Leu Lys Ura kanMX4 Derivative of no.2893D (SC11); SC11 strain was transformed with pMJ102, transformants were picked twice throught 5-FOA containing plates to lose pMJDPB2 (URA3) plasmid restricted Malgorzata Jaszczur Malgorzata Jaszczur strain grows well at 23-37oC, pMJ102 plasmid is isogenic with pGJ2(no.2530P) but instead DPB2 allele contains dpb2-102 allele; dpb2-102 is coding mutated Dpb2p variant containing single substi... Jaszczur et al. 2008 Genetics 178: 633-647.
<< 717273747576777879 >> Pokazuj wyników na stronie