α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greek letters

Central Collection of Strains (IBB)

<< 5678910111213 >> Pokazuj wyników na stronie

Yeast database

Select all Number in base Strain Species Selectable Markers Construction Availability Author Depositor Strain Properties/Comment References
401 CD 64 Saccharomyces cerevisiae leu can non restricted A. Kruszewska, P.P. S?onimski
402 CD 65 Saccharomyces cerevisiae leu can non restricted A. Kruszewska, P.P. S?onimski
403 CD 66 Saccharomyces cerevisiae leu can non restricted A. Kruszewska, P.P. S?onimski
404 CD 67 Saccharomyces cerevisiae leu can non restricted A. Kruszewska, P.P. S?onimski
405 CD 103/1 Saccharomyces cerevisiae leu can non restricted A. Kruszewska, P.P. S?onimski
406 CD 108/1 Saccharomyces cerevisiae leu can non restricted A. Kruszewska, P.P. S?onimski
407 CD 108/2 Saccharomyces cerevisiae leu can non restricted A. Kruszewska, P.P. S?onimski
408 CD 119 Saccharomyces cerevisiae ade his can non restricted A. Kruszewska, P.P. S?onimski
409 G 1810 Saccharomyces cerevisiae ade non restricted A. Kruszewska, P.P. S?onimski
410 GR 3/1 NAM1 Saccharomyces cerevisiae ade non restricted A. Kruszewska, P.P. S?onimski
411 M 1231 Saccharomyces cerevisiae ade non restricted A. Kruszewska, P.P. S?onimski
412 M 1282 Saccharomyces cerevisiae ade non restricted A. Kruszewska, P.P. S?onimski
413 M 1321 Saccharomyces cerevisiae ade non restricted A. Kruszewska, P.P. S?onimski
414 M 1322 Saccharomyces cerevisiae ade non restricted A. Kruszewska, P.P. S?onimski
415 M 1354 Saccharomyces cerevisiae ade non restricted A. Kruszewska, P.P. S?onimski
416 M 1392 Saccharomyces cerevisiae ade non restricted A. Kruszewska, P.P. S?onimski
417 M 1431 Saccharomyces cerevisiae ade non restricted A. Kruszewska, P.P. S?onimski
418 M 1624 Saccharomyces cerevisiae ade non restricted A. Kruszewska, P.P. S?onimski
419 M 1625 Saccharomyces cerevisiae ade non restricted A. Kruszewska, P.P. S?onimski
420 M 2011 Saccharomyces cerevisiae ade non restricted A. Kruszewska, P.P. S?onimski
421 M 2022 Saccharomyces cerevisiae ade non restricted A. Kruszewska, P.P. S?onimski
422 M 2075 Saccharomyces cerevisiae ade non restricted A. Kruszewska, P.P. S?onimski
423 M 2101 Saccharomyces cerevisiae ade non restricted A. Kruszewska, P.P. S?onimski
424 M 2281 Saccharomyces cerevisiae ade non restricted A. Kruszewska, P.P. S?onimski
425 M 2282 Saccharomyces cerevisiae ade non restricted A. Kruszewska, P.P. S?onimski
426 M 2491 Saccharomyces cerevisiae ade non restricted P.P. S?onimski
427 M 2493 Saccharomyces cerevisiae ade non restricted P.P. S?onimski
428 M 2499 Saccharomyces cerevisiae ade non restricted P.P. S?onimski
429 M 2573 Saccharomyces cerevisiae ade non restricted P.P. S?onimski
430 M 2602 Saccharomyces cerevisiae ade non restricted P.P. S?onimski
431 M 2911 Saccharomyces cerevisiae ade non restricted P.P. S?onimski
432 M 3013 Saccharomyces cerevisiae ade non restricted P.P. S?onimski
433 M 3041 Saccharomyces cerevisiae ade non restricted P.P. S?onimski
434 M 3881 Saccharomyces cerevisiae ade non restricted P.P. S?onimski
435 M 4111 Saccharomyces cerevisiae ade non restricted P.P. S?onimski
436 M 4151 Saccharomyces cerevisiae ade non restricted P.P. S?onimski
437 M 4216 Saccharomyces cerevisiae ade non restricted P.P. S?onimski
438 M 4218 Saccharomyces cerevisiae ade non restricted P.P. S?onimski
439 M 4359 Saccharomyces cerevisiae ade non restricted P.P. S?onimski
440 M 4410 Saccharomyces cerevisiae ade non restricted P.P. S?onimski
441 M 4434 Saccharomyces cerevisiae ade non restricted P.P. S?onimski
442 M 4457 Saccharomyces cerevisiae ade non restricted P.P. S?onimski
443 M 4458 Saccharomyces cerevisiae ade non restricted P.P. S?onimski
444 M 4465 Saccharomyces cerevisiae ade non restricted P.P. S?onimski
445 M 4474 Saccharomyces cerevisiae ade non restricted P.P. S?onimski
446 M 4476 Saccharomyces cerevisiae ade non restricted P.P. S?onimski
447 M 4494 Saccharomyces cerevisiae ade non restricted P.P. S?onimski
448 M 4577 Saccharomyces cerevisiae ade non restricted P.P. S?onimski
449 M 4721 Saccharomyces cerevisiae ade non restricted P.P. S?onimski
450 M 4772 Saccharomyces cerevisiae ade non restricted P.P. S?onimski
<< 5678910111213 >> Pokazuj wyników na stronie