α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greek letters

Central Collection of Strains (IBB)

<< 67891011121314 >> Pokazuj wyników na stronie

Yeast database

Select all Number in base Strain Species Selectable Markers Construction Availability Author Depositor Strain Properties/Comment References
451 M 4871 Saccharomyces cerevisiae ade non restricted P.P. S?onimski
452 M 4874 Saccharomyces cerevisiae ade non restricted P.P. S?onimski
453 M 4883 Saccharomyces cerevisiae ade non restricted P.P. S?onimski
454 M 4891 Saccharomyces cerevisiae ade non restricted P.P. S?onimski
455 M 4901 Saccharomyces cerevisiae ade non restricted P.P. S?onimski
456 M 4924 Saccharomyces cerevisiae ade non restricted P.P. S?onimski
457 M 4926 Saccharomyces cerevisiae ade non restricted P.P. S?onimski
458 M 4931 Saccharomyces cerevisiae ade non restricted P.P. S?onimski
459 M 4941 Saccharomyces cerevisiae ade non restricted P.P. S?onimski
460 M 4953 Saccharomyces cerevisiae ade non restricted P.P. S?onimski
461 M 5001 Saccharomyces cerevisiae ade non restricted P.P. S?onimski
462 M 5005 Saccharomyces cerevisiae ade non restricted P.P. S?onimski
463 M 5020 Saccharomyces cerevisiae ade non restricted P.P. S?onimski
464 M 5022 Saccharomyces cerevisiae ade non restricted P.P. S?onimski
465 M 5025 Saccharomyces cerevisiae ade non restricted P.P. S?onimski
466 M 6101 Saccharomyces cerevisiae ade non restricted P.P. S?onimski
467 M 6594 Saccharomyces cerevisiae ade non restricted P.P. S?onimski
468 M 6621 Saccharomyces cerevisiae ade non restricted P.P. S?onimski
469 M 6821 Saccharomyces cerevisiae ade non restricted P.P. S?onimski
470 M 7622 Saccharomyces cerevisiae ade non restricted P.P. S?onimski
471 M 7793 Saccharomyces cerevisiae ade non restricted P.P. S?onimski
472 M 7801 Saccharomyces cerevisiae ade non restricted P.P. S?onimski
473 M 7831 Saccharomyces cerevisiae ade non restricted P.P. S?onimski
474 M 7832 Saccharomyces cerevisiae ade non restricted P.P. S?onimski
475 V 205 Saccharomyces cerevisiae ade met non restricted P.P. S?onimski
476 V 208 Saccharomyces cerevisiae ade met non restricted P.P. S?onimski
477 V 210 Saccharomyces cerevisiae ade met non restricted P.P. S?onimski
478 V 211 Saccharomyces cerevisiae ade met non restricted P.P. S?onimski
479 V 224 Saccharomyces cerevisiae ade met non restricted P.P. S?onimski
480 V 236 Saccharomyces cerevisiae ade met non restricted P.P. S?onimski
481 V 39 Saccharomyces cerevisiae ade met op non restricted P.P. S?onimski
482 V 247 Saccharomyces cerevisiae ade met non restricted P.P. S?onimski
483 V 257 Saccharomyces cerevisiae ade met non restricted P.P. S?onimski
484 V 259 Saccharomyces cerevisiae ade met non restricted P.P. S?onimski
485 V 265 Saccharomyces cerevisiae ade met non restricted P.P. S?onimski
486 V 266 Saccharomyces cerevisiae ade met non restricted P.P. S?onimski
487 V 267 Saccharomyces cerevisiae ade met non restricted P.P. S?onimski
488 V 270 Saccharomyces cerevisiae ade met non restricted P.P. S?onimski
489 V 288 Saccharomyces cerevisiae ade met non restricted P.P. S?onimski
490 V 292 Saccharomyces cerevisiae ade met non restricted P.P. S?onimski
491 V 296 Saccharomyces cerevisiae ade met non restricted P.P. S?onimski
492 V 301 Saccharomyces cerevisiae ade met non restricted P.P. S?onimski
493 V 304 Saccharomyces cerevisiae ade met non restricted P.P. S?onimski
494 V 314 Saccharomyces cerevisiae ade met non restricted P.P. S?onimski
495 V 346 Saccharomyces cerevisiae ade met non restricted P.P. S?onimski
496 V 324 Saccharomyces cerevisiae ade met non restricted P.P. S?onimski
497 V 326 Saccharomyces cerevisiae ade met non restricted P.P. S?onimski
498 V 328 Saccharomyces cerevisiae ade met non restricted P.P. S?onimski
499 V 336 Saccharomyces cerevisiae ade met non restricted P.P. S?onimski
500 V 341 Saccharomyces cerevisiae ade met non restricted P.P. S?onimski
<< 67891011121314 >> Pokazuj wyników na stronie