α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greek letters

Central Collection of Strains (IBB)

<< 717273747576777879 >> Pokazuj wyników na stronie

Yeast database

Select all Number in base Strain Species Selectable Markers Construction Availability Author Depositor Strain Properties/Comment References
4217 Y636 Yeast hyg, leu, his, G-418, ade, lys, trp, ura, Cross of Y626 and SC802 restricted Małgorzata Jędrychowska Małgorzata Jędrychowska https://journals.plos.org/plosgenetics/article?id=10.1371/journal.pgen.1008494
4218 Y637 Yeast hyg, leu, his, G-418, ade, lys, trp, ura, Cross of Y627 and SC802 restricted Małgorzata Jędrychowska Małgorzata Jędrychowska https://journals.plos.org/plosgenetics/article?id=10.1371/journal.pgen.1008494
4219 Y599 Yeast hyg, his, G-418, ade, lys, trp, ura, restricted Michał Dmowski Małgorzata Jędrychowska https://journals.plos.org/plosgenetics/article?id=10.1371/journal.pgen.1008494
4220 Y600 Yeast hyg, his, G-418, ade, lys, trp, ura, restricted Michał Dmowski Małgorzata Jędrychowska https://journals.plos.org/plosgenetics/article?id=10.1371/journal.pgen.1008494
4221 Y610 Yeast hyg, his, G-418, ade, lys, trp, ura, leu, restricted Małgorzata Jędrychowska Małgorzata Jędrychowska https://journals.plos.org/plosgenetics/article?id=10.1371/journal.pgen.1008494
4222 Y611 Yeast hyg, his, G-418, ade, lys, trp, ura, leu, restricted Małgorzata Jędrychowska Małgorzata Jędrychowska https://journals.plos.org/plosgenetics/article?id=10.1371/journal.pgen.1008494
4223 Y612 Yeast hyg, his, G-418, ade, lys, trp, ura, leu, restricted Małgorzata Jędrychowska Małgorzata Jędrychowska https://journals.plos.org/plosgenetics/article?id=10.1371/journal.pgen.1008494
4224 Y613 Yeast hyg, his, G-418, ade, lys, trp, ura, leu, restricted Małgorzata Jędrychowska Małgorzata Jędrychowska https://journals.plos.org/plosgenetics/article?id=10.1371/journal.pgen.1008494
4225 Y614 Yeast hyg, his, G-418, ade, lys, trp, ura, leu, restricted Małgorzata Jędrychowska Małgorzata Jędrychowska https://journals.plos.org/plosgenetics/article?id=10.1371/journal.pgen.1008494
4226 Y615 Yeast hyg, his, G-418, ade, lys, trp, ura, leu, restricted Małgorzata Jędrychowska Małgorzata Jędrychowska https://journals.plos.org/plosgenetics/article?id=10.1371/journal.pgen.1008494
<< 717273747576777879 >> Pokazuj wyników na stronie