α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greek letters

Central Collection of Strains (IBB)

<< 343536373839404142 >> Pokazuj wyników na stronie

Plasmid database

Select all Number in base Strain Species Plasmid Name Plasmid map Plasmid size Origin of replication / Incompatibility group Plasmid properties/Comments Availability Author Depositor References
2589 DH5α Escherichia coli pMKB3.15 7,6 kb oriMB1 restricted Magdalena Kusiak Magdalena Kusiak
2590 DH5α Escherichia coli pMKB3.16 7,6 kb oriMB1 restricted Magdalena Kusiak Magdalena Kusiak
2591 DH5α Escherichia coli pMKB3.17 7,6 kb oriMB1 not restricted Magdalena Kusiak Magdalena Kusiak
2592 DH5α Escherichia coli pMKB3.18 7,6 kb oriMB1 restricted Magdalena Kusiak Magdalena Kusiak
2593 DH5α Escherichia coli pMKB3.19 7,6 kb oriMB1 not restricted Magdalena Kusiak Magdalena Kusiak
2594 DH5α Escherichia coli pMKB3.20 7,6 kb oriMB1 not restricted Magdalena Kusiak Magdalena Kusiak
2595 DH5α Escherichia coli pMKB3.21 7,6 kb oriMB1 not restricted Magdalena Kusiak Magdalena Kusiak
2596 DH5α Escherichia coli pMKB3.22 7,6 kb oriMB1 not restricted Magdalena Kusiak
2597 DH5α Escherichia coli pMKB3.23 7,6 kb oriMB1 restricted Magdalena Kusiak Magdalena Kusiak
2598 DH5α Escherichia coli pMKB3.23 7,6 kb oriMB1 restricted Magdalena Kusiak Magdalena Kusiak
2599 DH5α Escherichia coli pMKB3.25 7,6 kb oriMB1 restricted Magdalena Kusiak Magdalena Kusiak
2600 DH5α Escherichia coli pMKB3.26 7,6 kb oriMB1 restricted Magdalena Kusiak Magdalena Kusiak
2601 DH5α Escherichia coli pMKB3.27 7,6 kb oriMB1 restricted Magdalena Kusiak Magdalena Kusiak
2602 DH5α Escherichia coli pMKB4 8 kb oriMB1, oriTRK2 restricted Magdalena Kusiak Magdalena Kusiak
2603 DH5α Escherichia coli pMKB5.3 4 kb colE1 restricted Magdalena Kusiak Magdalena Kusiak
2604 DH5α Escherichia coli pMKB5.4 4 kb oriColE1 restricted Magdalena Kusiak Magdalena Kusiak
2605 DH5α Escherichia coli pMKB5.50.1 4 kb oriColE1 restricted Magdalena Kusiak Magdalena Kusiak
2606 DH5α Escherichia coli pMKB5.51.1 4 kb oriColE1 not restricted Magdalena Kusiak Magdalena Kusiak
2607 DH5α Escherichia coli pMKB5.52.1 4 kb oriColE1 restricted Magdalena Kusiak Magdalena Kusiak
2608 DH5α Escherichia coli pMKB5.53.1 4 kb oriColE1 restricted Magdalena Kusiak Magdalena Kusiak
2609 DH5α Escherichia coli pMKB5.54.1 4 kb oriColE1 restricted Magdalena Kusiak Magdalena Kusiak
2610 DH5α Escherichia coli pMKB5.55.1 4 ,5 kb oriColE1 restricted Magdalena Kusiak Magdalena Kusiak
2611 DH5α Escherichia coli pMKB5.56.1 4 ,2 kb oriColE1 restricted Magdalena Kusiak Magdalena Kusiak
2612 DH5α Escherichia coli pMKB5.57.1 4 ,2 kb oriColE1 restricted Magdalena Kusiak Magdalena Kusiak
2613 DH5α Escherichia coli pMKB5.58.1 4 ,2 kb oriColE1 restricted Magdalena Kusiak Magdalena Kusiak
2614 DH5α Escherichia coli pMKB5.59.1 3,2 kb oriColE1 restricted Magdalena Kusiak Magdalena Kusiak
2615 DH5α Escherichia coli pMKB5.60.1 4 kb oriColE1 restricted Magdalena Kusiak Magdalena Kusiak
2616 DH5α Escherichia coli pMKB5.61.1 3,5 kb oriColE1 restricted Magdalena Kusiak Magdalena Kusiak
2617 DH5α Escherichia coli pMKB5.62.1 4,3 kb oriColE1 restricted Magdalena Kusiak Magdalena Kusiak
2618 DH5α Escherichia coli pMKB5.63.1 3,9 kb oriColE1 restricted Magdalena Kusiak Magdalena Kusiak
2619 DH5α Escherichia coli pMKB5.64.1 3,5 kb oriColE1 restricted Magdalena Kusiak Magdalena Kusiak
2620 DH5α Escherichia coli pMKB5.65.1 3,6 kb oriColE1 restricted Magdalena Kusiak Magdalena Kusiak
2621 DH5α Escherichia coli pMKB5.66.1 4,2 kb oriColE1 restricted Magdalena Kusiak Magdalena Kusiak
2622 DH5α Escherichia coli pMKB5.67.1 5,8 kb oriColE1 restricted Magdalena Kusiak Magdalena Kusiak
2623 DH5α Escherichia coli pMKB5.68.1 4,6 kb oriColE1 restricted Magdalena Kusiak Magdalena Kusiak
2624 DH5α Escherichia coli pMKB5.69.1 3,7 kb oriColE1 restricted Magdalena Kusiak Magdalena Kusiak
2625 DH5α Escherichia coli pMKB5.70.1 3,4 kb oriColE1 restricted Magdalena Kusiak Magdalena Kusiak
2626 DH5α Escherichia coli pMKB6.1 4,1 kb orip15 restricted Magdalena Kusiak Magdalena Kusiak
2627 DH5α Escherichia coli pMKB6.2 4,3 kb orip15 restricted Magdalena Kusiak Magdalena Kusiak
2641 IL1403 Lactococcus lactis subsp. lactis pIBB-Z 18,8 kb restricted Joanna Zycka-Krzesinska Joanna Zycka-Krzesinska J. Zycka-Krzesinska, PhD thesis
2642 IL1403 Lactococcus lactis subsp. lactis pIBB-JME 5,9 kb restricted Joanna Zycka-Krzesinska Joanna Zycka-Krzesinska J. Zycka-Krzesinska, PhD thesis
2643 IL1403 Lactococcus lactis subsp. lactis pIBB-JMEP 6,0 kb restricted Joanna Zycka-Krzesinska Joanna Zycka-Krzesinska J. Zycka-Krzesinska, PhD thesis
2644 IL1403 Lactococcus lactis subsp. lactis pIBB-JMEPT 6.3 kb restricted Joanna Zycka-Krzesinska Joanna Zycka-Krzesinska J. Zycka-Krzesinska, PhD thesis
2645 IL1403 Lactococcus lactis subsp. lactis pIBB-JZK 8,0 kb restricted Joanna Zycka-Krzesinska Joanna Zycka-Krzesinska J. Zycka-Krzesinska, PhD thesis
2646 XL1 Blue Escherichia coli pIBB-B1 (pIBB-JZK) 8,0 kb restricted Joanna Zycka-Krzesinska Joanna Zycka-Krzesinska J. Zycka-Krzesinska, PhD thesis
<< 343536373839404142 >> Pokazuj wyników na stronie