α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ Σ σ τ υ φ χ ψ ω Δ Γ Ω Σ Λ Ψ Φ Ξ Θ Π °C Greek letters

Central Collection of Strains (IBB)

<< 363738394041424344 >> Pokazuj wyników na stronie

Plasmid database

Select all Number in base Strain Species Plasmid Name Plasmid map Plasmid size Origin of replication / Incompatibility group Plasmid properties/Comments Availability Author Depositor References
2677 DH5α E. coli pAMB11.33 6.8 kb oriMB1 restricted Aleksandra Markowska Aleksandra Markowska
2678 DH5α E. coli pAMB11.41 5.7 kb oriMB1 restricted Aleksandra Markowska Aleksandra Markowska
2679 DH5α E. coli pAMB11.42 5.7 kb oriMB1 restricted Aleksandra Markowska Aleksandra Markowska
2680 DH5α E. coli pAMB11.43 5.7 kb oriMB1 restricted Aleksandra Markowska Aleksandra Markowska
2681 DH5α E. coli pAMB11.44 5.7 kb oriMB1 restricted Aleksandra Markowska Aleksandra Markowska
2682 DH5α E. coli pAMB11.47 restricted Aleksandra Markowska Aleksandra Markowska
2683 DH5α E. coli pAMB12.1 3.1 kb oriColE1 restricted Aleksandra Markowska Aleksandra Markowska
2684 DH5α E. coli pAMB12.33 4.4 kb oriColE1 restricted Aleksandra Markowska Aleksandra Markowska
2685 DH5α E. coli pAMB12.47 3.3 kb oriColE1 restricted Aleksandra Markowska Aleksandra Markowska
2686 DH5α E. coli pAMB13.1 3.2 kb oriColE1 restricted Aleksandra Markowska Aleksandra Markowska
2687 DH5α E. coli pAMB13.33 4.4 kb oriColE1 restricted Aleksandra Markowska Aleksandra Markowska
2688 DH5α E. coli pAMB13.42 3.3 kb oriColE1 restricted Aleksandra Markowska Aleksandra Markowska
2689 DH5α E. coli pAMB13.43 3.3 kb oriColE1 restricted Aleksandra Markowska Aleksandra Markowska
2690 DH5α E. coli pAMB13.44 3.3 kb oriColE1 restricted Aleksandra Markowska Aleksandra Markowska
2691 DH5α E. coli pAMB13.47 3.3 kb oriColE1 restricted Aleksandra Markowska Aleksandra Markowska
2692 DH5α E. coli pAMB14.1 3.6 kb orip15A restricted Aleksandra Markowska Aleksandra Markowska
2693 DH5α E. coli pAMB14.33 4.8 kb orip15A restricted Aleksandra Markowska Aleksandra Markowska
2694 DH5α E. coli pAMB14.42 3.7 kb orip15A restricted Aleksandra Markowska Aleksandra Markowska
2695 DH5α E. coli pAMB14.43 3.7 kb orip15A restricted Aleksandra Markowska Aleksandra Markowska
2696 DH5α E. coli pAMB14.44 3.7 kb orip15A restricted Aleksandra Markowska Aleksandra Markowska
2697 DH5α E. coli pAMB14.47 3.7 kb orip15A restricted Aleksandra Markowska Aleksandra Markowska
2698 DH5α E. coli pAMB15.1 3.5 kb orip15A restricted Aleksandra Markowska Aleksandra Markowska
2699 DH5α E. coli pAMB15.33 4.8 kb orip15A restricted Aleksandra Markowska Aleksandra Markowska
2700 DH5α E. coli pAMB15.47 3.7 kb orip15A restricted Aleksandra Markowska Aleksandra Markowska
<< 363738394041424344 >> Pokazuj wyników na stronie